Digital samtid uke 3

 

  1. Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor?
  • Det er ikke så vanskelig å argumentere både for og imot det Snowden gjorde, og det er mange sider med saken som gjør det vanskelig å si om han gjorde det riktige. Jeg synes folk har rett til å vite at noen følger deres spor og aktiviteter på internett, men på en annen side er mye av dette gjort for å forhindre terrorisme. Om noen følger med på hva jeg gjør på nettet (noe google allerede gjør) ville ikke dette påvirke meg i noen betydelig grad. Jeg kan få tilpasset reklame «pushet» på meg, men er det egentlig så farlig? For dem som ikke har noe å skjule vil overvåkning ha liten innflytelse, men når det gjelder statssikkerhet er sakn en annen. Snowden endte opp i Moskva der han ifølge VG-kronikken, skal ha delt informasjon med russiske etterretningstjeneste. Å dele sensitiv informasjon med en mulig fiende er landsforræderi, og jeg synes han kunne unnlatt dette. For å konkludere synes jeg Snowden gjorde rett i å si til folket hvor omfattende NSA sin overvåkning faktisk er. Alle løgnene han også har kommet med kunne han spart han mye unødvendig problemer og dårlig omdømme.

 

  1. Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer?
  • Lekkasjer slik Edward Snowden skapte kan få konsekvenser, både gode og dårlige. Hvis staten i et land eller et firma driver en virksomhet som kan volde mange mennesker vil slike lekkasjer rette søkelyset mot dette. Man kan undersøke saken og mediene har stor makt i disse sakene. Med de rette midlene kan de nærmest tvinge hvem som helst til å gå ut med tilbakeholdt informasjon. Lekkasjene kan være nødvendige for å få folk til å innse hva som faktisk foregår. På en annen side kan lekkasjer av slikt omfang skade personer hvis de ikke lekkes på en god måte. Hvis noen lekker informasjon om noe eller noen som ikke stemmer kan dette få alvorlige konsekvenser. Det ble fastslått av «desemberraporten» at Lekkasjene potensielt satte amerikanske soldater i andre land i fare samt truet essensielt forsvar mot fremmedmakter og terrorister. Snowdens lekkasje inneholdt en rekke løgner som bidro til å svekke respekten vår for Edward Snowden noe som er synd fordi han også kom med så mye viktig informasjon. Mediene «sluker» ofte slike saker hele og dette kan skape et dårlig, hvis ikke totalt ødeleggende rykte for vedkommende. Andre ganger er det ikke sikkert det er verd å gå ut med hemmelig informasjon. Det kan bety mange år i fengsel fordi det rett og slett er en straffbar handling, og et særdeles dårlig omdømme.

 

  1. Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?
  • Måten Edward Snowden innhentet sine data var å målbevisst søke om jobb i Booz Allen ved CIA selv om dette betød at han fikk mindre lønn. Der mente han at de kunne se på en «live feed» av droner som sirklet over personer i timesvis. NSA hadde rundt 1.3 millioner oppført på en liste over folk som var under nærmere oppsyn. Problemet med slik massinv overvåkning er at man finner ut så mye mer enn det man faktisk er ute etter og det kan gi en voldsomt stor makt. Måten NSA innhentet data var via avtaler med mobilselskaper om at de måtte gi fra seg opplysninger om sine kunder. Blant annet selskapet Verizon hadde en slik avtale med NSA. Alt dette foregikk uten at Verizon sine kunder ble informert om dette i det hele tatt. Det er en rekke etiske og moralske normer man bryter ved slik overvåkning, for ikke å snakke om den 12. menneskerettigheten om personvern: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.”

 

  1. Hva er datalagringsdirektivet?
  • Datalagringsarkivet(DLD) er et EU-direktiv, et slags lovforslag, som ble fremmet og vedtatt av EU i 2006. Det skulle tre i kraft mellom 2007 og 2009 og medlemslandene har normalt rundt 18 måneder på å innføre loven i eget land. Her i Norge ble loven vedtatt så sent som i april i 2011 og skulle ha trådd i kraft i april, 2012. Dette vedtaket var veldig omstridt og sterkt kritisert noe som førte til en rekke utsettelser. EU domstolen i Luxemburg fant at lovforslaget brøt med lovene og datalagringsdirektivet ble henlagt i EU-landene, inkludert Norge. DLD omhandlet lagring av ulike typer datatrafikk også kalt metadata. Dette skulle benyttes for å bekjempe terrorisme (etter 9/11) og alvorlig kriminalitet. Vedtaket ville pålegge mobil- og internettleverandører å logge alle sine brukeres aktivitet på nett inkludert e-post, telefon og meldinger og hvor og når disse fant sted. Dataene skulle lagres en viss periode slik at politiet kunne be om tilgang på folks datatrafikk hvis kriminaliteten var grov nok.

 

  1. Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?
  • Som en normal 17-åring benytter jeg internett så å si hele tiden. Mange av nettsidene jeg besøker benytter såkalte «cookies» som skaffer informasjon om hva jeg gjør på siden og på hvilke sider jeg har vært. Jeg legger spesielt merke til at reklame endrer seg på nettsider i forhold til hva jeg søker på på nettet. For meg som person har dette liten betydning og jeg bryr meg helt ærlig ikke. Hvis google vet hva jeg liker og interesserer meg for har ikke dette så store konsekvenser. Bortsett fra at jeg for se «kulere ads» før en youtube video… Jeg kan tenke meg at for en som faktisk har noe å skjule kan dette virke skremmende. På en annen side kan jeg se problematikken i at noen blir kjent med meg uten at jeg vet hvem det er. Bortsett fra at man allerede kan gjøre det på Facebook på et kort søk. Dette kan i ytterste konsekvens bli brukt til identitetstyveri men dette er heller sjeldent. Alt i alt har jeg ingen problem med å legge igjen spor på nettet men det er kanskje fordi det ikke har fått noen dårlige konsekvenser enda.

 

 

 

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/edward-snowden/edward-snowdens-fabel/a/23887934/

https://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

https://www.datatilsynet.no/personvern/

https://no.wikipedia.org/wiki/Direktiv_(Den_europeiske_union)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s