Digital samtid uke 1

 

 1. Hvor mange timer bruker du daglig på internett?
 • Jeg bruker omtrent 10 timer på internett, muligens noe mer. Det er lett å glemme at du faktisk bruker internett så mye som vi faktisk gjør. Meldinger og samtaler går sakte men sikkert over fra mobilnettet over til internettet.

 

 1. Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig på internett?
 • Daglig bruker jeg en rekke ulike sosiale medier, som Snapchat, Facebook med Messenger, og Discord. Noen av dem for å sosialisere, andre for å kommunisere.

 

 1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge i dag som bruker Facebook og Snapchat daglig.
 • I Norge er det 3.7 millioner sombruker facebook. Av disse er det om lag 8 av 10 som benytter seg av det daglig. Det vil si at ca. 3 millioner nordmenn i alle aldre benytter facebook daglig.
 • Snapchat har 2.7 millioner norske brukere der rundt 2 millioner er daglige brukere.

 

 1. Forsøk å finne ut hvor mange i Norge som ikke bruker internett.
 • Ifølge «medienorge» hadde 96% av nordmenn tilgang til internett i 2015. Det vil si at rundt 4% ikke har tilgang på internett. Sannsynligvis er tallet på de som ikke bruker internett daglig, ettersom ikke alle som har internett bruker det daglig. Jeg mistenker den eldre delen av Norges befolkning for å stå tallsterke i denne kategorien.

 

 1. Hvordan kan økningen i ensomhet som Ungdata-undersøkelsen viser, skyldes den digitale måten vi kommuniserer på?
 • Jeg tror mange bruker sosiale medier som en måte å sosialisere på i stedet for å møte folk ansikt til ansikt. På den måten opplever man ikke noe sammen med noen som igjen resulterer i at man begynner å kjenne dem bedre. Sosiale medier burde brukes i tillegg til vanlig sosialisering, ikke som en erstatning. Det kan imidlertid se ut som mange kun benytter sosiale medier…

 

 1. Hvilke 4 punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?
 • Flere møtepunkter
 • Store sosiale nettverk
 • Kortere tidsintervaller
 • Mange-til-mange

 

 1. Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?
 • Vertikale sosiale systemer er sosialisering der du er fysisk sammen med noen. Disse systemene er ofte mindre og man kjenner ofte personene man er med bedre. Man er mer intime, men samtidig kan det være vanskeligere å si noe til noen «face to face» ettersom man ikke kan unnslippe følelsene som ligger i fysiske samtaler
 • Horisontale sosiale systemer er all sosialisering på nettet som ikke er fysisk, som f.eks Youtube, Skype, Facebook også videre. Her kan man sosialisere med hvem som helst og det skapes ofte større nettverk. Man passer ofte med flere på nettet både fordi det er flere å velge mellom, men også fordi man opptrer mer direkte.

 

 1. Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?
 • Ved å benytte teknologi, spesielt mobiltelefoner, kan man finne og sosialisere med de man har noe til felles med og dette skaper en følelse av tilhørighet. Hvem som helst kan finne noen med samme interesse som deg selv. Dessuten kan man kommunisere med folk man har blitt kjent med på en effektiv måte selv om de bor langt unna, eller ikke har mulighet for å møtes fysisk.

 

 1. Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?
 • Minoriteter av alle slag kan møtes på nettet og selv om man er del av en svært liten gruppe vil man kunne organisere seg og diskutere ved hjelp av sosiale nettverk. På Facebook kan man opprette arrangementer og grupper der man kan kommunisere effektivt. Dette kan også skape problemer i form av lukkede kammer på nettet. Personer med ekstreme holdninger kan møtes på nett og ved å kommunisere, forsterke sine meninger. Dette kan føre til at personer kan begynne å tenke at deres meninger er sosialt akseptert, noe som igjen vil gi problemer.

 

 1. Kartlegg din egen hverdag. Hvor mange timer bruker du på skole, trening, henge med venner, familie, alene på rommet og timer til å sove? Hvor brukte du sosiale medier mest.
 • Av de gruppene jeg har listet nedenfor bruker jeg nok mest tid på sosiale medier alene på rommet. Jeg snakker nesten alltid med venner over skype.
Skole 8 timer
Trening 1 timer
Henge med venner 0.5 timer
Familie 1 timer
Alene på rommet 4 timer
Søvn 8 timer
   

 

 

Kilder:

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/347

http://link.no/ekkokammer/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s