Undersider på nettside “Streetpro”

Dette er de to undersidene til nettsiden min, “Car brands” til venstre og “Associates” til høyre. Skriftstørrelsen på mobilversjonene må muligens økes, men dette gir et utgangspunk for koding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s