Egen nettside i web- og mobilversjon

Her ser vi to versjoner av nettsiden min (ihvertfall hvordan jeg tenker å ha det). Den til venstre er webversjonen og har menyen til venstre. Dette kan bli vanskelig og det kan være jeg blir nødt til å endre på dette senere. På høyre side ser man mobilversjonen som har menyen på toppen ettersom mobilskjermer er smale.

På denne nettsiden skal man kunne få info om “kule biler”, kostnad og et lite lydklipp. Videre tenker jeg å legge til flere undermenyer og kanskje flere ikoner hvis det blir nødvendig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s